MESTAP

Şiir Mecmualarının Sistematik Tasnifi Projesi

OSMANLI ŞİİRİNİN HAZİNELERİ: ŞİİR MECMUALAR VE CÖNKLER ÇALIŞTAYI 2

Tıpkı birinci çalıştay gibi geniş katılımlı olan ikinci çalıştay 27-28 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da İsem Yayıncılık sponsorluğunda Alba Otel’de gerçekleştirilmiştir. İki günde toplam üç oturum tertip edilen bu çalıştayın ana konusu MESTAP sitesinin tanıtılması ve veri tabanın nasıl işlediğini alan çalışanlarına anlatılması, daha doğrusu eleştiriye sunulmasıdır. Bu çalıştayda 32 üniversiteden 14 profesör, 17 doçent, 8 doktor öğretim görevlisi (o dönemde yardımcı doçent) ve 6 araştırma görevlisi, olmak üzere 45 öğretim elemanı ve 3 teknik eleman katılmıştır.
Çalıştayın ilk oturumunda İsem Yayıncılık adına Emre Gürbüz, kurumsal vizyonları hakkında bilgi veren bir konuşma yapmıştır. Ardından Yrd. Doç. Dr. Mehmet Gürbüz mecmua çalışmalarının geldiği noktayı, şimdiye kadar ne tür çalışmalar yapıldığını ve MESTAP ile nasıl bir verimin ortaya çıkacağını anlattığı konuşmasından sonra Oğuzhan KIRLI, MESTAP sitesinin yazılım sürecini, mevcut engellerin nasıl aşıldığını ve bundan sonraki aşamaların nasıl devam edeceğini anlatmıştır. Ardından bilgisayar mühendisi Özkan Haydar, sistemin teknik ve mühendislik yönlerini açıklayan bir sunum yapmış, sunum anında katılımcıların her biri tek tek söz almış ve projenin en önemli alanı olan MESTAP yazılımına dair düşünce, teklif ve eleştirilerini ifade etmişlerdir. Bu yönüyle kazanım yönü zengin bir çalıştayın gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Çalıştayın ikinci gününde örnek mahiyetinde siteye veri yükleme ve metinde arama işlemleri anlatılmıştır. Kapanış konuşmasını projenin bânisi sıfatıyla Prof. Dr. M. Fatih Köksal yapmıştır. Ekip çalışmasının önemine değinen Köksal, bu projenin sosyal bilimlerin diğer disiplinlerine de örnek olacağını ve projenin baştan sona gönüllülük esasıyla ortaya konduğunu belirtmiştir. Bu çalıştayda mecmua çalışmalarının artması için öğrencilere yüksek lisans tezi olarak MESTAP’ı uygun mecmua çalıştırılması üzerinde de durulmuştur. Ayrıca MESTAP veri tabanında işleyişi kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla excel dosyalarının aktif biçimde kullanılması esası benimsenmiştir. Benzer projelerde yer alan akademisyenlerin teklifleri tartışılmış, ortak bir uzlaşı üzerinde kararlar alınmıştır. MESTAP çalışmalarında “gentium plus” fontunun yazılıma entegre edilmesi, metin içinde arama özelliklerinin geliştirilmesi, detaylı kelime arama özelliklerinin daha pratik bir düzeye taşınması bu kararlardan bir kısmıdır. Arapça – Farsça metinlerin veritabanında nasıl yer alacağı da ele alınan konulardandır.
Çalıştayda ve genel olarak MESTAP çalışmalarında emeği olanlara plaket takdimi, katılımcılara da katılım belgesinin verilmesiyle çalıştay tamamlanmıştır.