MESTAP

Şiir Mecmualarının Sistematik Tasnifi Projesi

OSMANLI ŞİİRİNİN HAZİNELERİ: ŞİİR MECMUALAR VE CÖNKLER ÇALIŞTAYI 2

Tıpkı birinci çalıştay gibi geniş katılımlı olan ikinci çalıştay 27-28 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da İsem Yayıncılık sponsorluğunda Alba Otel’de gerçekleştirilmiştir. İki günde toplam üç oturum tertip edilen bu çalıştayın ana konusu Continue reading

Continue reading...
Mecmualar ve Cönkler Hakkında Genel Bilgiler​

Mecmualar ve Cönkler Hakkında Genel Bilgiler​

Mecmû’a, Arapça “cem’” (toplama, bir araya getirme) kökünden gelip mef’ûl bâbında müennes (dişil) bir kelimedir. “Toplanmış, bir araya getirilmiş” anlamına gelir. Kütüphanecilik literatüründe mecmuanın karşılığı “derleme”dir. Günümüz Türkçesinde “dergi” olarak karşılığını bulan mecmua, yakın Continue reading

Continue reading...
MESTAP Çalıştayı Hakkında

OSMANLI ŞİİRİNİN HAZİNELERİ: Continue reading

Continue reading...